Černé uhlí

Vysoko výhřevné černé uhlí

Černé uhlí od výrobce OKD a.s.

OK Výhřevnost černého uhlí je od 25 MJ/Kg
OK Orientační cena energie obsažena v palivu pro Vás: od 195Kč/GJ při 100% účinnosti spalovacího zařízení
OK Orientační cena za GJ vyrobeného tepla pro Vás: od 275 Kč/GJ při 70% účinnosti spalovacího zařízení (viz. ceny vytápění)
OK Vysoká výhřevnost uhlí = odpovídající prodejní cena

Černé uhlí z OKD a.s.
OKD a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl i v dalších odvětvích.

Celkem nalezeno 0 produktů

Žádné položky nebyly nalezeny

Kontakty

Uhelné sklady SALAČ s.r.o.

Děčínská 361
407 21 Česká Kamenice

tel.:   +420 412 584 675
fax:    +420 412 584 597
mobil:+420 731 570 879

Vítězství 96
405 02 Děčín 2 - Křešice

tel.: +420 412 510 489
mobil: +420 731 570 876
mobil: +420 731 570 867

e-mail: uhli.ck@tiscali.cz

web: www.uhlikamenice.cz

IČ: 05353211
DIČ: CZ05353211

^