Dodavatel

 • Bílinské hnědé uhlí z Ledvic od výrobce Severočeské doly a.s. http://www.bilinske-uhli.cz/

  Bílinské uhlí z SD a.s. Doly Bílina - Ledvícké uhlí

  Bílinské uhlí z Ledvic ze SD a.s. Doly Bílina (Ledvické uhlí) je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 - 18 MJ/kg. Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné Bílinské uhlí z Ledvic (Ledvické uhlí) v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

  DruhZrnitostVýhřevnost (Qir)Obsah popela (Ad)Obsah vody (Wtr)Obsah síry (Std)
  ko2 40 - 100 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %
  o1 20 - 40 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %
  o2 10 - 25 mm 17,6 MJ/kg 9,8 % 30,2 % 0,77 %

   

    Bílinské hnědé uhlí   Bílinské hnědé uhlí   Bílinské hnědé uhlí

   

  Kvalitní Bílinské uhlí z Ledvic (Ledvické ulí) můžete zakoupit v rámci první certifikované obchodní sítě Uhelných skladů v České republice TOP PALIVO-TEPLO. Portál TOP-PRO.cz vám nabízí prodej Bílinského uhlí z Ledvic s možností online objednávky a výběrem uhelného skladu dle krajů, dle místa vašeho bydliště - www.top-pro.cz.

  Portál s informacemi o topení TopímChytře.info nenabízí pouze základní a strohé informace o topení jako takovém, ale najdete zde chytrý přehled topných systémů, výhody a nevýhody topných systémů, informace o regulaci topení a také informace o energetické výhřevnosti pevných paliv. Pokud uvažujete o změně topného systému a pokládáte si otázky: Jak topit chytře?, Jaké palivo zvolit?, Potřebuji regulaci topného systému?, tak navštivte portál TopímChytře.info a najdete odpovědi. Dále můžete najít prodejce OK Paliva energetické třídy A,B,C ve svém okolí v přehledné mapě prodejců.

 • Brikety Rekord https://www.vattenfall.de/

  Německá kvalita za českou cenu - Brikety Rekord

   

   

   

   

  Brikety Rekord od výrobce Vattenfall Europe Mining AG:

  OK Výhřevnost Briket Rekord je od 19,0 MJ/Kg
  OK Orientační cena energie obsažena v palivu pro Vás: od 235Kč/GJ při 100% účinnosti spalovacího zařízení
  OK Orientační cena za GJ vyrobeného tepla pro Vás: od 340 Kč/GJ při 70% účinnosti spalovacího zařízení (viz. ceny vytápění)
  OK Nejoblíbenější a nejprodávanější hnědouhelné brikety


  Kvalitní palivo pro vaše kotle, kamna a krby! Hnědouhelné brikety REKORD z oblasti Lužice mají dlouhou tradici. Úspěšně se používají jako palivo v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Potěší nás nejenom svou vysokou výhřevností a dlouhotrvajícím žhnutím, ale i krásnými plameny a malým množstvím kouře. Navíc se do hodnotné suroviny, kterou ani není třeba dovážet zdaleka, nepřidávají žádná pojiva. Na brikety REKORD se vždy můžete spolehnout – jejich kvalita je konstantní!

   

 • Mostecké hnědé uhlí http://www.sev-en.cz

  Výhřevné Mostecké uhlí

   

   

  Mostecké hnědé uhlí od výrobce Severní energetická a.s.

  OK Výhřevnost Mosteckého uhlí je od 19,8 MJ/Kg
  OK Orientační cena energie obsažena v palivu pro Vás: od 125Kč/GJ při 100% účinnosti spalovacího zařízení
  OK Orientační cena za GJ vyrobeného tepla pro Vás: od 180 Kč/GJ při 70% účinnosti spalovacího zařízení (viz. ceny vytápění)
  OK Vysoká výhřevnost uhlí - výhodná prodejní cena

  Tříděné uhlí v kompletním sortimentu pro malé a střední zdroje, komunální a podnikatelskou sféru a pro domácnosti. Parametry tříděného paliva splňují požadavky stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 357/2002 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

 • OKD a.s. http://www.okd.cz/cs

  Vysoko výhřevné černé uhlí

   

   

   

   

   

  Černé uhlí od výrobce OKD a.s.

  OK Výhřevnost černého uhlí je od 25 MJ/Kg
  OK Orientační cena energie obsažena v palivu pro Vás: od 195Kč/GJ při 100% účinnosti spalovacího zařízení
  OK Orientační cena za GJ vyrobeného tepla pro Vás: od 275 Kč/GJ při 70% účinnosti spalovacího zařízení (viz. ceny vytápění)
  OK Vysoká výhřevnost uhlí = odpovídající prodejní cena

  Černé uhlí z OKD a.s.
  OKD a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a chemický průmysl i v dalších odvětvích.

 • TOP PALIVO TEPLO http://www.top-pro.cz

Kontakty

Uhelné sklady SALAČ s.r.o.

Děčínská 361
407 21 Česká Kamenice

tel.:   +420 412 584 675
fax:    +420 412 584 597
mobil:+420 731 570 879

Vítězství 96
405 02 Děčín 2 - Křešice

tel.: +420 412 510 489
mobil: +420 731 570 876
mobil: +420 731 570 867

e-mail: uhli.ck@tiscali.cz

web: www.uhlikamenice.cz

IČ: 05353211
DIČ: CZ05353211

^