Uhelné sklady

Uhelné sklady

V našich skladech v České Kamenici i v Děčíně je každý den připraveno více druhů uhlí najednou. Chcete-li si ověřit, zda máme Vámi požadované uhlí skladem nebo jaká je případná lhůta dodání, stačí nás jen kontaktovat a zeptat se popř. také na podrobnější informace týkající se námi poskytovaného uhlí.
Na této stránce naleznete stručný výpis našeho běžného sortimentu plus jednotlivé informace o jejich vlastnostech. Vysvětlené zkratky a značky jsou všeobecně jednotné a za jejich výklad neručíme. Dotazy typu: “Je tento typ uhlí vhodný pro kotel X?” směřujte na pověřené odborníky, kteří se topnými tělesy zabívají především. Přejeme klidný a ničím nerušený výběr.

 

Tabulka produkce Severočeských dolů

Uhelné sklady

V našich skladech v České Kamenici i v Děčíně je každý den připraveno více druhů uhlí najednou. Chcete-li si ověřit, zda máme Vámi požadované uhlí skladem nebo jaká je případná lhůta dodání, stačí nás jen kontaktovat a zeptat se popř. také na podrobnější informace týkající se námi poskytovaného uhlí.
Na této stránce naleznete stručný výpis našeho běžného sortimentu plus jednotlivé informace o jejich vlastnostech. Vysvětlené zkratky a značky jsou všeobecně jednotné a za jejich výklad neručíme. Dotazy typu: “Je tento typ uhlí vhodný pro kotel X?” směřujte na pověřené odborníky, kteří se topnými tělesy zabívají především. Přejeme klidný a ničím nerušený výběr.
Tabulka produkce Severočeských dolů

DŮL

Obch. označení

Zrnitost v mm

Hdaf prům. %

 

Vodík v hořlavině
Example1

 

Wtr prům. %

 

0bsah veškeré vody v původním stavu
Example2

 

Ad prům. %

 

Obsah popela v bezvodém stavu
Example3

 

Sr prům. %

 

Obsah síry v původním stavu
Example4

 

Srm prům. g/MJ

Vdaf prům. %

 

Obsah prchavé hořlaviny
Example6

 

Qdafs prům. MJ/kg

Qri prům. MJ/kg

hlušina nad 40 mm %

přípustný obsah v %

Klíč třídn.

Druh paliva

pops.

nads.

prach

DOLY BÍLINA

113

ko2

Kostka
Type1

40-100

5,6

30,2

9,8

0,77

0,44

51

30,2

17,6

3

10

10

3

121

o1

Ořech
Type2

20-40

5,6

30,2

9,8

0,77

0,44

51

30,2

17,6

 

10

10

3

122

o2

Ořech
Type3

10-25

5,6

30,2

9,8

0,77

0,44

51

30,2

17,6

 

10

10

10

141

d

Drobné
Type4

0-25

5,7

29,6

13

0,84

0,50

51

30,0

17,0

   

10

 

135

hp1

Hruboprach
Type5

0-10

5,6

29,7

13,1

0,84

0,50

51

30,0

16,9

   

12

 

136

hp2

Hruboprach
Type6

0-10

5,6

26,5

13,2

0,84

0,64

51

29,2

13,6

   

12

 

151

ps1

Průmyslové směsi
Type7

0-30

5,9

29,5

18,6

0,85

0,54

52

29,8

15,6

   

10

 

152

ps2

Průmyslové směsi
Type8

0-30

6,0

26,4

28,5

0,81

0,58

53

29,2

14,0

   

10

 

163

ps3

Průmyslové směsi
Type9

0-30

6,0

25,5

35,3

0,82

0,66

54

28,6

12,5

   

10

 

164

ps4

Průmyslové směsi
Type10

0-30

6,0

25,4

39,7

0,82

0,72

55

28,2

11,4

   

10

 

735**

hp1AD

Hruboprach
Type11

0-10

5,6

29,7

15,0

0,84

0,50

51

29,0

16,4

   

12

 

751**

ps1AD

Průmyslové směsi
Type12

0-30

5,9

29,5

18,6

0,85

0,54

52

29,8

15,6

   

10

 

DOLY NÁSTUP TUŠIMICE

162

ps2

Průmyslové směsi
Type13

0-40

5,6

34,0

34,0 - 37,0

1,8

1,60 - 1,76

52

28,6

10,5 - 11,5

   

10

 

** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2)

   

Používané značky, zkratky a výpočty

Základní druhy paliv:

ko - kostka
hp- hruboprach
o- ořech
ps- průmyslové směsi
d- drobné
ts- topná směs
(s indexem AD = aditivovaná produkce)

Význam používaných symbolů:
Qri - výhřevnost v původním stavu v MJ/kg

ST - teplota měknutí

Ad- obsah popela v bezvodém stavu

HT - teplota tání

Sr- obsah síry v původním stavu

FT - teplota tečení

Srm max.- maximální měrná sirnatost

Sr- síra původní

Sdt- síra bezvodá

Sp- síra pyritická

Wrt- obsah veškeré vody v původním stavu

So- síra organická

Qdafs- spalné teplo v hořlavině

Sso4- síra síranová

Hdaf- vodík v hořlavině

St- síra veškerá

WssK- pyrogenická voda

tA- teplota měknutí

WdafsK- pyrogenická voda v hořlavině

tB- teplota tání

sKds- polokoks bezvodý

tc- teplota tečení

Kdafc- polokoks v hořlavině

TdsK- dehet bezvodý

Vdaf- obsah prchavé hořlaviny

TdafsK- dehet v hořlavině

DT- teplota deformace

GdsK- polokoks v hořlavině

GdafsK- plyn v hořlavině


Používané základní normy:
ČSN 44 1400
Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
ČSN 44 1402
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
ČSN 44 1304
Tuhá paliva, metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
ČSN 44 1313
Zásady vzorkování (ČSN ISO 5069-1,2)
ČSN 44 1314
Tuhá paliva – mechanické vzorkování (ČSN ISO 13909-1,2)
ČSN 44 1340
Třídící zkouška proséváním
ČSN 44 1352
Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti (ČSN ISO 1928)
ČSN 44 1377
Stanovení obsahu vody
ČSN 44 1378
Tuhá paliva. Stanovení obsahu popela (ČSN ISO 1171)
ČSN ISO 351
Stanovení obsahu veškeré síry – vysokoteplotní spalovací metoda
Podnikové stanovení veškeré síry modifikovanou metodou infračervené absorbce
Výpočty maximálních hodnot:
Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 4 u prané produkce vč. Směsí
Obsah bezvodého popela
Ad max = Ad prům + R
R = 3,5 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach
R = 5,0 pro drobné a průmyslové směsi
Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolů Bílina
Sdt = Sr . 100 / (100 - Wrt)
Srm prům = Sdm prům . ((100 - Wrt) / (Qri . 10))
Srm prům = Sdm prům . ((100 - Wrt) / (Qri . 10)) v g/MJ
Obsah podsítného (po) a prachu (p) v %
pomax = poodběr (tab.) + R
R = 3 pro kostku
R = 2 pro ostatní druhy tříděného uhlí
pmax (odběr) = podběr (tab.) + 1,0
 
 
 

Kontakty

Uhelné sklady SALAČ s.r.o.

Děčínská 361
407 21 Česká Kamenice

tel.:   +420 412 584 675
fax:    +420 412 584 597
mobil:+420 731 570 879

Vítězství 96
405 02 Děčín 2 - Křešice

tel.: +420 412 510 489
mobil: +420 731 570 876
mobil: +420 731 570 867

e-mail: uhli.ck@tiscali.cz

web: www.uhlikamenice.cz

IČ: 05353211
DIČ: CZ05353211

^